Opleiding & Vorming - Intervisie referentverpleegkundigen

Klik hier voor de vormingsbrochure 2018-2019

Het is niet langer mogelijk om in te schrijven voor deze cursus
Terug naar cursus overzicht | Print deze pagina

Algemeen

Intervisie is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk en van het persoonlijk functioneren.Binnen intervisie worden geen oplossingen aangereikt maar door het stellen van vragen en met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend denken probeert men zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierbij te handelen. Veiligheid en discretie, een duidelijke, niet betuttelende structuur, respect en niet ver(be)oordelende houding zijn slechts een aantal van de noodzakelijke grondhoudingen.

 

Doelstellingen

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij wordt gevraagd mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten binnen de eigen werksituatie. Of… anders gezegd : intervisie is een gestructureerd overleg met als doel werkgerelateerde problemen te delen/uit te wisselen om van hieruit een (h)erkenning en ondersteuning te krijgen, hetgeen kan leiden tot een professionele/persoonlijke groei. Intervisie bedoelt zicht te geven op het eigen handelen, voelen en denken van de persoon.

In de intervisie sta “jij” centraal. Jij bepaalt wat aan de orde komt.

 

Doelgroep

Referenten palliatieve zorg

 

Organisatie

DATA :  

9/10/2018, 4/12/2018, 29/01/2019, 21/05/2019 van 9.15 u tot 12.15 u

21/03/2019 volledige dag te Affligem. Maaltijden dienen ter plaatse genomen en betaald te worden.

PLAATS : LDC "de Maretak" Mijlbeke, Albrechtlaan 119a, 9300 Aalst

INTERVISOR: Marianne Dewulf

PRAKTISCH: Inschrijving bij voorkeur 2 maand voor aanvang van de cursus via de website.

De intervisiegroep telt maximum 12 deelnemers.

 

PRIJS : € 250

 

GETUIGSCHRIFTEN: Na afloop van een gevolgde opleiding ontvangt u een vormingsattest.