Opleiding & Vorming - Training "Artsen en verpleegkundigen als tandem"

Klik hier voor de vormingsbrochure 2018-2019

Algemeen

Zowel in de thuiszorg als in WZC en ziekenhuizen is goede samenwerking van verpleegkundigen met artsen van cruciaal belang om de zorgkwaliteit van de patiënt of bewoner te waarborgen.

 

Uit de praktijk blijkt echter dat dit niet altijd zo evident is. De communicatie verloopt soms moeizaam door gebrek aan tijd, het niet op eenzelfde lijn zitten of gebrek aan overtuigingskracht. Tijdens deze module leer je wat mogelijke valkuilen zijn, hoe je efficiënter kan communiceren met artsen en hoe je miscommunicatie kan vermijden of aanpakken.

Doelstellingen

- Efficiënter leren communiceren met artsen o gehoor te krijgen

- Informatie op een constructieve en gefundeerde wijze leren overbrengen

- Feedback geven aan artsen op een respectvolle en niet-bedreigende manier

- Artsen motiveren tot overleg

- Dialoog met artsen bevorderen

- Leren omgaan met antwoorden en instructies van artsen

Doelgroep

Verpleegkundigen vanuit diverse palliatieve zorgsettings die vaak me artsen samenwerken.

Organisatie

Datum: dinsdag 28 maart 2019 van 13.30 u tot 16.30 u

Spreker: Conny Vervynck, verpleegkundige Palliatieve Thuiszorg Gent- Eeklo

Plaats: regio Dendermonde

Prijs: 40.00 euro, syllabus en koffie inbegrepen 

Getuigschriften: de deelnemers ontvangen na afloop van een gevolgde opleiding een vormingsattest