Opleiding & Vorming - Minisymposium "Cultuursensitief in de laatste levensfase"

Klik hier voor de vormingsbrochure 2017-2018

Algemeen

Onze maatschappij bestaat uit personen met diverse etnische en culturele achtergronden, mensen die verschillende talen spreken, eigen gebruiken en tradities hanteren en een eigen geloofsbelevenis hebben.

Dit is de nieuwe realiteit van ons dagelijks leven en dit weerspiegelt zich ook in de zorg: er zijn multiculturele zorgontvangers én multiculturele zorgverleners. Hoe kijken beide partijen naar elkaar? Welke vaardigheden hebben we nodig om zo efficiënt mogelijk de meest optimale zorg te kunnen bieden? Wat zijn de struikelblokken? Wat vraagt het naar attitude?...

GASTSPREKER

Lieve Lenaerts, coördinator van DoorElkaar, expertisecentrum voor interculturaliteit en anderstaligheid.

Doelgroep

Verpleegkundigen en artsen uit de verschillende palliatieve settings, vanuit spoedafdelingen of afdelingen intensieve zorg in ziekenhuizen, in de thuiszorg, …

Organisatie

Datum: donderdag 31 mei 2018 van 13.15 u tot 16.30 u, onthaal om 12.30 u

Plaats: AZ Sint-Blasius, Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde

Prijs: 30.00 euro, syllabus en koffie inbegrepen

Getuigschriften: de deelnemers ontvangen na afloop van een gevolgde opleiding een vormingsattest